HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KONUŞMA USULLERİ

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KONUŞMA
USULLERİ
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ KİMDİR
Hava trafik kontrolörü, hava trafik akışını sağlayan ve düzenleyen, çarpışmaları önleyen ve
pilotlara bilgi sağlayan kişidir. Hava trafik kontrolörleri yaptıkları göreve göre kategorilere ayrılır:
1) DELIVERY
2) GROUND CONTROL
3) TOWER CONTROL
4) APPROACH CONTROL
5) DEPARTURE CONTROL
6) CENTER CONTROL
1) DELIVERY: İlgili havayolu şirketinin operasyon merkezi tarafından bildirilen uçuş
planının onayının verildiği yerdir. Pilota uçuş hakkında bilgiler vererek kontrollü şekilde
meydandan ayrılmasını sağlar. Hangi pisttin aktif olarak kullanıldığı, hangi ayrılış
prosedürünün kullanılacağı, öncelikli irtifanın ne olduğu ve radar tarafından tanınmasını
sağlayacak olan Squawk Kodunu pilota bildirir.

2) GROUND CONTROL: Adından da anlaşılacağı üzere uçakların yerdeki hareketlerini
kontrol eden birimdir. Kapıdan piste girişe kadar ve pistten çıkıştan kapıya kadar olan
kısımdan sorumludur. Pilotlara geri itme, motor çalıştırma ve taksi müsaadelerini veren
birimdir. Ayrıca havalimanındaki motorlu taşıtlara da müdahale etmektedir.

3) TOWER CONTROL: Tower(Kule) birimi pistlerden sorumludur. Kalkış ve iniş izni verir.
Güvenliği tehdit eden bir durumda inişteki trafiği pas geçirtebilir. Kalkan trafikleri
departure controle inen trafikleri ground controle devreder.

4) DEPARTURE CONTROL( AYRILMA): Yeni havalanan trafikleri belirli bir düzen
içerisinde gidecekleri rotaya göre ayrım yaparak, trafiklerin güvenli şekilde meydan
bölgesinden çıkmasını sağlar. Genelde DELIVERY tarafından belirlenen ayrılış
prosedürünü uygulatırlar.

5) APPROACH CONTROL(YAKLAŞMA): Havalimanına yaklaşmakta olan trafikleri, yatay
ve dikey düzlemde güvenli mesafelerde ayırarak iniş pistine göre yaklaştıran birimdir.
İniş trafiğinin aksamaması için çok iyi planlama gerektirir. Havalimanı için yayınlanmış
olan yaklaşma prosedürlerinin uygulanmasını sağlarlar.

6) CENTER CONTROL : Bir havasahası üzerinden transit geçen ve o hava sahası
içerisindeki bir meydana gelmekte olan trafikleri (FL240 ve yukarısı) kontrol eder. Kendi
kontrol bölgesi içindeki trafiklerin güvenli şekilde seyretmelerini sağlar herhangi bir
yakınlaşma durumunda müdahale ederek trafikleri birbirinden güvenli uzaklığa alır.
Şimdi hem Türkçe hem İngilizce olarak DELIVERY`den başlayarak kalkış ve inişi müteakip
en son GROUND kontrol eşliğinde kapıya yanaşıp motor kapatma esnasına kadar geçen
konuşmaları ele alalım.. Uçuşumuz LTBA-LTAC arası olacaktır.. Rotamız PIMAV UG8 PETAR
olacaktır.

Konuşmalarda YED(Delivery),YEG(Ground), YET(Tower),YDE(Departure),ICT(Center),
ACT(Ankara Center), EAP(Esenboga Approach), EST(Esenboga Tower), ESG(Esenboga
Ground)
TPL4TC: Good day Yesilkoy Delivery. Requesting an IFR clearence to LTAC Ankara Esenboga
Airport as filed information A on board stand number 108. TPL4TC
TPL4TC: İyi günler Yesilkoy Delivery. Ankara Esenboga Havalimanı için yapmış olduğumuz IFR
uçuş planımızın onayını talep ediyoruz. Informasyon A alındı, kapı numarası 108. TPL4TC
YED: Good day TPL4TC. You are cleared to Ankara Esenboga Airport via PIMAV1Y
departure, runway in use 35L, initial climb altitude 5000ft, squawk 7452.
YED: İyi günler TPL4TC. Ankara Esenboga Havalimanı için yapmış olduğunuz IFR uçuş planı
PIMAV1Y ayrılışı ile onaylanmıştır, aktif pist 35L, öncelikli tırmanma irtifası 5000ft, squawk 7452.
TPL4TC: We are cleared to Esenboga via PIMAV1Y departure, runway in use 35L, initial climb
altitude 5000ft, squawk 7452. TPL4TC
TPL4TC: Ankara Esenboga Havalimanı`na PIMAV1Y ayrılışı ile onaylandık, aktif pist 35L,
öncelikli tırmanış irtifası 5000ft, squawk 7452. TPL4TC
YED : TPL4TC, readback correct. Contact Yesilkoy Ground on the frequency 121.800 (one two
one decimal eight), report when ready for pushback and start.
YED : TPL4TC, geri okuma doğru. Yesilkoy Ground ile 121.800 frekansından temasa geçin, geri
itme motor çalıştırmaya hazır olduğunuzda ikaz edin.
TPL4TC : Contact Yesilkoy Ground on 121.800. Thanks for service.
TPL4TC : Yesilkoy Ground ile 121.800`den temasa geçeceğiz. Servis için teşekkürler. TPL4TC
TPL4TC : Yesilkoy Ground good day, where are ready for pushback and start at gate number
108. TPL4TC.
TPL4TC : Yesilkoy Ground iyi günler. Geri itme ve motor çalıştırma için hazırız, kapı numarası
108. TPL4TC
YEG : TPL4TC Good day. Pushback and start approved facing south. Report when ready for
taxi.
YEG : TPL4TC İyi günler. Geri itme ve motor çalıştırma serbest. Yüzünüz güneye baksın.
Taxiye hazır olduğunuzda ikaz edin.
( Burada facing south, yüzünüz güneye baksın. Pushback esnasında uçağın burnunun batıya
bakması istenmektedir. )
TPL4TC : Pushback and startup approved facing south, will report ready for taxi. TPL4TC
TPL4TC : Geri itme ve motor çalıştırma serbest, yüzümüz güneye bakacak. Taxiye hazır oluş
ikaz edilecek. TPL4TC.
TPL4TC : Yesilkoy Ground, ready for taxi to runway 35L. TPL4TC
TPL4TC : Yesilkoy Ground, 35L pistine taxi için hazırız. TPL4TC
YEG : TPL4TC, cleared taxi to holding point of runway 35R via D B8 C B11 taxiways.
YEG : TPL4TC, 35R pisti bekleme noktasına D B8 C B11 taxi yollarıyla taxiye serbestsiniz.
( İlk etapta 35R pistinin bekleme noktasına taxi izni verilir. Tower Control pist geçişleri için
yetkiye sahiptir. Kalkış pistim 35L diye gei bildirim yapmayınız… )
TPL4TC : Cleared taxi to holding point of runway 35R via D B8 C B11 taxiways. TPL4TC
TPL4TC : 35R pisti bekleme noktasına D B8 C B11 taxi yollarıyla taxiye serbestiz. TPL4TC
( 35R pisti başına yaklaşıyoruz. Ground bizi Tower`a devredecek)
YEG : TPL4TC, Contact Yesilkoy Tower on the frequency 118.100. Squawk mode C
YEG : TPL4TC, Yesilkoy Tower ile 118.100 frekansından temasa geçin. Squawk mode C yapın.
(Squawk mode C, kalktıktan sonra radarların bizi algılaması için girdiğimiz squawk kodunu aktif
eder ve radarlarda görünürüz)
TPL4TC : Yesilkoy Tower on 118.100. Squawk mode C. TPL4TC
TPL4TC : Yesilkoy Tower ile 118.100`den temasa geçeceğiz. Squawk mode C. TPL4TC
TPL4TC : Yesilkoy Tower, good day. Approaching holding point of runway 35R. TPL4TC
TPL4TC : Yesilkoy Tower, iyi günler. 35R pisti bekleme noktasına yaklaşıyoruz. TPL4TC
( Burada Tower size iki türlü talimat verebilir. Birisi bekleme noktasında durmanız, diğeri 35R
geçip 35L pistine girmeniz )
YET : TPL4TC, hold short runway 35R
YET : TPL4TC, 35R pisti bekleme noktasında durunuz.
YET : TPL4TC, cross runway 35R lineup and wait on runway 35L.
YET : TPL4TC, 35R pistini katedip, 35L pistine girin ve beklemede kalın.
TPL4TC : Holding short runway 35R (crossing 35R lineup and wait 35L) TPL4TC
TPL4TC : 35R pisti bekleme noktasında beklemede kalacağız.( 35R pistini katedip, 35L pistine
girip bekleyeceğiz) TPL4TC
( Piste girip beklediğinizi farzedin. Buradan sonra Tower kalkış iznini verecektir.)
YET : TPL4TC, wind 330(three three zero) degree 8(eight) knots, cleared for takeoff runway
35L, after takeoff Contact Yesilkoy Departure on 120.500. Have nice flight
YET : TPL4TC, rüzgar 330 dereceden 8 knot, 35L pistinden kalkış serbest. Kalkışa müteakip
Yesilkoy Departure ile 120.500 frekansından temasa geçin. İyi uçuşlar
TPL4TC : wind information copied, cleared for takeoff runway 35L, will Contact Yesilkoy
Departure on 120.500. Thank you. TPL4TC
TPL4TC : rüzgar bilgisi alındı, 35L pistinden kalkış serbest, kalkışa müteakip Yesilkoy Departure
ile 120.500 frekansından temasa geçeceğiz. Teşekkürler. TPL4TC
TPL4TC : Yesilkoy Departure, good day climbing 5000ft. TPL4TC with you
TPL4TC : Yesilkoy Departure iyi günler, 5000ft tırmanıyoruz. TPL4TC sizinleyiz
YDE : TPL4TC, radar identified. Continue climb FL170
YDE : TPL4TC, radar tanımı mevcut. FL170`a tırmanmaya devam edin.
TPL4TC : Continue climb FL170, TPL4TC
TPL4TC : FL170`a tırmanmaya devam ediyoruz.
YDE : TPL4TC, continue climb FL230, Contact Istanbul Center on the frequency 132.150
YDE : TPl4TC, FL230`a tırmanmaya devam edin. Istanbul Center ile 132.150`den temasa geçin.
TPL4TC : Continue climb FL230, Istanbul Center on 132.150, thank you for service.
TPL4TC : FL230`a tırmanmaya devam ediyoruz. Istanbul Center ile 132.15*0 frekansından
temasa geçiyoruz. Servis için teşekkürler.
TPL4TC : Istanbul Center, good day. Climbing FL230 TPL4TC with you.
TPL4TC : Istanbul Center, iyi günler. FL230`a tırmanıyoruz. TPL4TC sizinleyiz
ICT : TPL4TC, identified climb FL290. Continue as filed. (FL290 uçuş planında belirttiğimiz
seyir irtifası olsun.)
ICT : TPL4TC, FL290`a tırmanın, planlandığı şekilde devam edin. (Planlanan şekilde devam
etmek girdiğiniz rotayı takip edin demektir.
TPL4TC : Climb FL290, continue as filed, TPL4TC
TPL4TC : FL290`a tırmanıp, planlandığı gibi devam ediyoruz. TPL4TC
ICT : TPL4TC, Contact Ankara Center on the frequency 128.750. Good Bye
ICT : TPL4TC, Ankara Center ile 128.750 frekansından temasa geçin. Güle güle
TPL4TC : Contact Ankara Center on 128.750. Thank you for service bye bye TPL4TC
TPL4TC : Ankara Center ile 128.750 frekansından temasa geçiyoruz. Servis için teşekküler güle
güle. TPL4TC
TPL4TC : Ankara Center, good day. Cruising at FL290 with you. TPL4TC
TPL4TC : Ankara Center, iyi günler. FL290`da seyrediyoruz, sizinleyiz TPL4TC
ACT : TPL4TC, good day identified. Continue as filed report when ready for descend.
ACT : TPL4TC,iyi günler radar tanımı mevcut. Planlandığı şekilde devam edin. Alçalmaya hazır
olduğunuzda ikaz edin
TPL4TC : Continue as filed, will report when ready for descend. TPL4TC
TPL4TC : Planlandığı şekilde devam ediyoruz. Alçalmaya hazır olduğumuzda ikaz edeceğiz.
TPL4TC : Ready for descend TPL4TC
TPL4TC : Alçalmaya hazırız TPL4TC
ACT : TPL4TC, initially descend FL210. Expect PETAR1E arrival for ILS runway 03R
ACT : TPL4TC, öncelikli olarak FL210`a alçalın. ILS 03R pisti için PETAR1E yaklaşması olacak
TPL4TC : Descending FL210. PETAR1E arrival for ILS runway 03R. TPL4TC.
TPL4TC : FL210`a alçalıyoruz. ILs 03R pisti için PETAR1E yaklaşması olacak.TPL4TC
(FL210`a yaklaşırken)
ACT : TPL4TC, descent FL150, Contact Esenboga Approach on frequency 119.600.
ACT : TPL4TC, FL150`a alçalın. Esenboga Approach ile 119.600`den temasa geçin.
TPL4TC : descending FL150. Esenboga Approachh on 119.600 TPL4TC
TPL4TC : FL150`a alçalıyoruz. Esenboga Approach ile 119.600`den temas kuruyoruz. TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Approach, good day. Descending FL150 PETAR1E for ILS runway 03R
TPL4TC with you
TPL4TC : Esenboga Approach, iyi günler. FL150`a alçalıyoruz. ILS 03R pisti için PETAR1E
yaklaşması yapıyoruz. TPL4TC
EAP : TPL4TC, good day. Continue descend 9000ft by QNH 1009 EAP
: TPL4TC, iyi günler. 9000ft`e alçalmaya devam edin. QNH 1009
TPL4TC : Descending 9000ft by QNH 1009 TPL4TC.
TPL4TC : 9000ft`e alçalmaya devam ediyoruz. QNH 1009 TPL4TC
EAP : TPL4TC descent 6500ft
EAP : TPL4TC, 6500ft`e alçalma serbest TPL4TC
: Descending 6500ft TPL4TC.
TPL4TC : 6500ft`e alçalıyoruz. TPL4TC
EAP : TPL4TC. Cleared ILS Approach runway 03R report ILS full establish.
EAP : TPL4TC. 03R pistine ILs yaklaşma serbest ILS tamamen sabitlendiğinde ikaz edin.
TPL4TC : Cleared ILS Approach runway 03R, will report full establish. TPL4TC
TPL4TC : 03R pistine ILS yaklaşma serbest, ILS tamamen sabitlendiğinde ikaz edeceğiz.
TPL4TC
TPL4TC : ILS full establish. TPL4TC
TPL4TC : ILS tamamen sabitlendi. TPL4TC
EAP : TPL4TC, Contact Esenboga Tower on frequency 118.100. Have a nice landing
EAP : TPL4TC, Esenboga Tower ile 118.100 frekansından temasa geçiniz. İyi inişler
TPL4TC : Esenboga Tower on 118.100. Thank you TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Tower ile 118.100`den temasa geçeceğiz. Teşekkürler TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Tower, good day ILS establish runway 03R. TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Tower, iyi günler ILS sabitlendi. TPL4TC
( bu durumda yaklaşma da önünüzde başka trafik varsa)
EST : TPL4TC, good day. Continue Approach. Wind 050 degrees 6 knot. You are number 2..
EST : TPL4TC,iyi günler. Yaklaşmaya devam edin. Rüzgar 050 dereceden 6 knot. İnişte 2
numarasınız.
TPL4TC : Continue Approach. Wind copy. We are number 2. TPL4TC
TPL4TC : Yaklaşmaya devam ediyoruz. Rüzgar alındı. İnişte 2 numarayız. TPL4TC
(İniş sırası size geldiğinde veya ilk temasta önünüzde trafik yoksa)
EST : TPL4TC, wind 050 degrees 6 kts, cleared to land runway 03R. Report runway vacated.
EST : TPL4TC, rüzgar 050 dereceden 6 kt. 03R pistine iniş serbest. Pist terkediş ikaz.
TPL4TC : Wind copy, cleared tol and runway 03R, will report runway vacated. TPL4TC
TPL4TC : Rüzgar alındı, 03R pistine iniş serbest. Pist terkediş ikaz oluncak. TPL4TC
TPL4TC : Runway vacated via B1, TPL4TC
TPL4TC : B1 ile pist terkedildi. TPL4TC
EST : TPL4TC, Contact Esenboga Ground on the frequency 121.900 EST
: TPL4TC, Esenboga Ground ile 121.900`dan temasa geçin.
TPL4TC : Esenboga Ground on frequency 121.900 TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Ground ile 121.900`dan temasa geçeceğiz. TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Ground, vacated 03R via B1 with you. TPL4TC
TPL4TC : Esenboga Ground, 03R pistinin B1 yoluyla terkettik sizinleyiz TPL4TC
ESG : TPL4TC, taxi to gate number 111 via A D2 taxiways.Report engine shutdown
ESG : TPL4TC, kapı numarası 111`e A D2 taxiyollarıyla taxi yapın. Motor kapatma ikaz
TPL4TC : Taxi to gate number 111 via A D2 taxiways. Will report engine shutdown. TPL4TC
TPL4TC : 111 nolu kapıya A D2 taxiyollarıyla taxi yapıyoruz.Motor kapama ikaz olacak.TPL4TC
TPL4TC : Parked at gate number 111. Engine shutdown. TPL4TC
TPL4TC : 111 nolu kapıda parkettik. Motorları kapattık. TPL4TC
ESG : TPL4TC, Welcome to Ankara. Have nice rest. Bye bye
ESG : TPL4TC, Ankara`ya hoş geldiniz. İyi istirahatler. Güle güle
TPL4TC : Thank you for service. See you. Bye TPL4TC
TPL4TC : Servis için teşekkürler. Görüşmek üzere. TPL4TC
Evet arkadaşlar ATC eşliğnde Ankara`ya kadar geldik park ettik. Her zaman aynı konuşmalar
olacak diye bir şey yok ama genel olarak geçen konuşmalar bunlardır. Size düşen görev sadece
ATC`yi iyi dinlemek ve verdiği talimatları hızlı bir şekilde yerine getirmek. Eğer ATC`nin dediğini
anlamadıysanız çekinmeden “unreadable, please repeat again”,”anlaşılmadı tekrar eder
misiniz?” diyerek ATC`den talimatı tekrar etmesini isteyebilirsiniz. Kulenin verdiği her talimatı geri
okurken en sonda çağrı kodunuzu söylemeyi unutmayınız.

www.gokturkvirtual.com eğitim setinden alıntıdır.

Bahadır Çetin

Sanal havacılık dünyası ile tanışması biraz geç oldu ama güç olmadı. Tam bir havacılık tutkunu ve yardımsever. Bununla beraber www.sanalpilotluk.com adresini kendisi gibi havacılık tutkunlarına yardımcı olma amacıyla 2017 yılında kurdu. Evli ve 1 çocuk babası olan yazar, siteye değerli desteklerinizi bekliyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir