FMC UYARI MESAJLARI VE AÇIKLAMALARI

ALIGNMENT REINITIATED :
Uçağın navigasyonel olarak konumlandırılmasında (örn: 41°04’06.0″N 42°00’00.0″W) oluşan hatada
uçağın otomatik olarak konumlandırma başlattığında alınan mesajdır.
 CHECK ALT TGT :
Uçağın mevcut yükseklik değerinin MCP’ye ve FMC’ye girilen yükseklik değerlerinin arasında
olduğu zaman pilota verilen uyarıdır.

 CHECK AIRLINE POLICY :
Uçuş bilgisayarın uçuş hesaplamalarında kullanacağı havayolunun belirlediği parametreleri teknik
ekibin uçuş bilgisayarına girdiğinde ve değiştirdiğinde ‘bilgilerin değiştiği ve doğruluğundan emin
olunması gerektiği’ amacıyla yayınlanan mesajdır. Bir defalığına çıkan uyarıdır sonrasında
tekrarlamaz.
 DESCENT PATH DELETED :
Uçuş bilgisayarına girilen rotanın silinmesiyle execution uyarı ışığıyla birlikte bu uyarıyı
verir.(örn.divert durumlarında yeni rota girilmek istendiğinde)ve EXEC tuşuna basılmasıyla birlikte
silinen rotada intersectionların belirttiği yükseklikler de silindiğinden dolayı uçak sahip olduğu
yüksekliği korur ya da eğer altındaysa en düşük güvenlik irtifasına tırmanıp devam eder.
 DISCONTINUITY :
Uçağa girilen rotada bulunan intercetionlar arasındaki kopukluktur. Örneğin FM,VM,HM bacakları
gibi;
FM – iki intersection arasına girilen bir diğer intesection sonrasında,
VM – heading te giderken FMC ye girilen bir intercetion sonrasında,
HM – FMC’de holding ayarlanması sonrasında,
**FMC UYARI MESAJLARI VE AÇIKLAMALARI
1. FMC ALERTING MESSAGES
 ALIGNMENT REINITIATED :
2
 DRAG REQUIRED :
Uçuş bilgisayarının hesapladığı alçalma noktasında(T/D) ya da intersection’un belirttiği yüksekliğe
alçalmada geç kalındığında sistemin pilota verdiği uyarıdır.
END OF OFFSET :
Özellikle miss approach sonrasında yapılan hold’un bitimine 2 dk kala bu uyarı verilir ve uçak
mevcut heading’e devam eder.
 END OF ROUTE :
Uçuş bilgisayarındaki rotanın bitmesi durumunda bu uyarı verilir ve uçak mevcut heading’te devam
eder.
 ENTER INERTIAL POSITION :
Uçuş ekibinin sisteme girmiş olduğu mevcut posizyounun otomatik navigasyon kontrollerindeki
eşleşmede uyuşmaması ya da uçağın mevcut navigasyon pozisyonunu tespit edemediği
durumlarda bu uyarı verilir.
 INERTIAL/ORIGIN DISAGREE :
Sisteme girilen internal position’un kalkış meydanıyla aralarında 6 nm fark olması durumunda
çıkan uyarıdır.
 INSUFFICIENT FUEL :
Aldığımız yakıtın daha önce sistemde girdiğimiz reserve değerinin altında kalması durumunda bu
uyarı verilir.
 LIMIT ALT FLXXX :
FMC’ye girilen yüksekliğin uçuş bilgisayarının hesapladığı max yüksekliği aşması durumunda verilen
uyarıdır.
 LNAV BANK ANGLE LIMITED :
3
Yapılacak dönüşlerde veya hold’ta uçağa verilen değerler sonucu hesaplanan dönüş açısının
MCP’deki limit ayarından fazla olması yani uyuşmaması durumunda verilen uyarıdır.
 NAV DATA OUT OF DATE :
Navigasyon verilerinin uçak takvimine göre eski olması durumunda verilen uyarıdır.
 NAV INVALID–TUNE XXXX :
RNAV ya da VOR yaklaşmasında belirli bir sinyal kodu girilmediğinde ya da otomatik alınmadığında
verilen uyarıdır.
 NO ACTIVE ROUTE :
Aktif bir rota yüklenmediğinde/oluşturulmadığında ve LNAV tıklandığında bu uyarı verilir.

4
NO ROUTE DATA :
Alternatif meydana iniş seçildiğinde ve bir rota olmadığında LNAV seçimi sonucu verilen uyarıdır.
 PERF/VNAV UNAVAILABLE :
FMC’ye performans değerleri girilmediğinde ve VNAV tıklandığında verilen uyarıdır.
 RESET MCP ALT :
FMC cruise ve MCP yüksekliğinin aynı olması durumunda hesaplanan alçalma noktası (T/D)
geldiğinde VNAV prosüdürlerinin uygulanması için MCP değerinin düşürülmesi gerektiğini pilota
bildirmek amaçlı yayınlanan mesajdır.
 RTA FIX DELETED :
Rotaya girilen herhangi bir FIX’in silinmesi durumunda verilen uyarıdır
 RW/ILS CRS ERROR :
Uçağın otomatik olarak yüklediği course değerinin yanlış olması ya da course değerinin
alınamaması durumunda verilen uyarıdır.
 RW/ILS FREQ ERROR :
Uçağın otomatik olarak yüklediği ils değerinin yanlış olması ya da ils değerinin alınamaması
durumunda verilen uyarıdır.
 SINGLE FMC L OPERATION :
Sağ FMC’nin kullanılmadığı durumlarda alınan mesajdır.
 SINGLE FMC R OPERATION :
Sol FMC’nin kullanılmadığı durumlarda alınan mesajdır.
 TAKEOFF SPEEDS DELETED –
5
Özellikle uzun taxi durumlarında fazla tüketilen yakıt performansın tekrar hesaplanmasını
gerektirdiğinden bu uyarı verilir.
 THRUST REQUIRED :
VNAV’in istediği hızı korumasında ya da düşük hızlardan kurtulmak istendiğinde ve autothrottle’ın
kapalı olmasında durumunda bu uyarı verilir.
 UNABLE FLXXX AT RTA FIX :
Rotaya girilen bir FIX’in öngörülen geçiş yüksekliğinin altında kalındığında verilen uyarıdır.
UNABLE HOLD AIRSPACE :
Hold için FMC’ye girilen değerlerin limitleri aşması durumunda verilen uyarıdır.
 UNABLE RTA :
Otimum iniş zamanı açısında girilen rotanın uyumsuz olması durumunda verilen uyarıdır.
 UNABLE NEXT ALT :
Belirli bir konumdayken (VNAV açıkken) herhangi bir intersection yüksekliğine ulaşılamayacağı
durumda uçağın verdiği uyarıdır.
 VIA OFFSET INVALID :
Uçuş/hava koşullarının OFFSET üzerinden başka havalimanına divert olanağının geçersiz olunması
durumunda verilen mesajdır.
2. FMC COMMUNICATION MESSAGES
 ALTN UPLINK :
FSX ALTN sayfasında şirketten talep edilen meydan yüklendiğinde verilen mesajdır.
 ALTN INHIBIT UPLINK :

6
FMC ALTN ilk sayfasında talep sonrası iki alternate havalimanın yüklenmesi sonucu verilen uyarıdır
 INVALID TAKEOFF XXX/YYY :
Runway’in çeşitli nedenlerle ilgili uçağın performans değerlerine göre kalkışına uygun olmadığını
bildiren mesajdır.
 PARTIAL ROUTE X UPLINK :
FMC aracılığıyla yapılan talep sonrası uçağa yüklenen rotanın eksik yüklendiğini bildiren mesajdır.
 PERF INIT UPLINK :
FMC aracılığıyla şirket politikasına göre cost indexin yüklenmesi sonucu alınan uyarıdır.
 ROUTE X UPLINK READY :
Yeni alınan bir rotanın yüklenebileceğine dair alınan uyarıdır.
 TAKEOFF DATA LOADED :
Kalkış verilerinin dispatch tarafından teslim alındığı ve yüklendiğine dair mesajdır.
3. FMC ADVISORY MESSAGES
 DELETE :
Herhangi bir veriyi silmek için seçilen tuştur.
 HOLD AT XXXX :
HOLD sayfasında istediğimiz bir intersectiondaki hold bilgisidir.
 INVALID ALTN UPLINK :
ALTN sayfasında şirketten talep edilen meydan yüklenemediğinde verilen mesajdır.
7
 INVALID FLT NO UPLINK :
Yeni bir uçuş numarasının yüklenememesi sonrası verilen uyarıdır .
 INVALID PERF INIT UPLINK :
FMC aracılığla şirket politikasına göre cost indexin yüklenememesi sonucu alınan uyarıdır.
 INVALID ROUTE UPLINK :
Yeni bir rotanın yüklenemeyeceğine dair alınan uyarıdır.
 INVALID TAKEOFF UPLINK :
Kalkış verilerinin dispatch taradından teslim alındığı fakat geçersiz olmasına ya da
yüklenemediğine dair mesajdır.
 MAX ALT FLXXX :
Hesaplanan performansa göre uçağın FLXXX yüksekliğini aşamayacağını bildiren mesajdır.
 NOT ON INTERCEPT HEADING :
Planlanan uçuş yönünde devam edilmediğini bilderen mesajdır.
 STANDBY ONE :
FMC’nin verileri görüntüleyebilesi için 4 saniyeden fazla bir süreye ihtiyacı oldunu bildirir.
 UNABLE CRZ ALT :
Uçağın o an CRZ yüksekliğine tırmanamayacağını bildirir.
8
4. FMC ENTRY ERROR MESSAGES
 ARR N/A FOR RUNWAY :
Seçilen yaklaşmanın/pistin iniş meydanı açısından uygun olmadığını bildiren mesajdır.
 CRS REVERSAL AT FA FIX :
Standart yaklaşmayla uçağa yüklenen son yaklaşma verilerinin uyuşmaması sonucu alınan
mesajdır.
 ENG OUT SID MOD :
Kalkış sonrası flaplar toplanmadan gerçekleşen motor arızasında FMC’nin otomatik olarak yüklediği
rota normal rotaya entegre olur ve acil inişe hazırlar.
 INVALID DELETE :
Silme işleminin geçersiz olduğunu bildiren mesajdır.
 INVALID ENTRY :
Girilen verinin uçak datasına uygun olmadığında alınan mesajdır.
 NOT IN DATABASE :
Uçak veri havuzunda girilen verinin olmadığını bildirir.
 ROUTE FULL :
İki meydan arasında girilen bacak adetinin uygun kapasiteyi aştığını belirtir.
 RUNWAY N/A FOR SID :
Kalkış meydanında kalkış pistinin ayrılış prosedürü ile uyumlu olmadığını bildirir.
 TAKEOFF FLAPS DELETED :
Thrust kısıtlama değerinin flap derecesindeki gibi değiştirilmesi sonucu FMC flap değerlerini silmesi
sonucunu bildirir.
 UNABLE TO SEND MSG :
9
İlgili verinin gönderilmesinin mümkün olmadığını bildirir.
 VERIFY RNP ENTRY :
Girilen RNAV performansının mevcut RNAV ile uyuşmadığını ve doğrulanması gerektiğini bildirir.
 V–SPEEDS UNAVAILABLE :
V-hızlarının performansın girmemesi sonucu hesaplanmaması durumunda verilir.

Hazırlayan;
www.gokturkvirtual.com
Burak Ayten
SON…

Bahadır Çetin

Sanal havacılık dünyası ile tanışması biraz geç oldu ama güç olmadı. Tam bir havacılık tutkunu ve yardımsever. Bununla beraber www.sanalpilotluk.com adresini kendisi gibi havacılık tutkunlarına yardımcı olma amacıyla 2017 yılında kurdu. Evli ve 1 çocuk babası olan yazar, siteye değerli desteklerinizi bekliyor.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir